18mrt

Graag willen we op deze Bewonerspagina mooie foto’s van de wijk plaatsen. Bovendien hebben we voor elke uitgave van Het Parkenblad foto’s nodig voor het omslag en in het blad zelf. Daarom nodigen we u van harte uit ons uw foto van een locatie in onze wijk te sturen die we hiervoor kunnen gebruiken. U

17mrt

Onze wijkagent, Bart Goemaat, houdt zich bezig met alles wat er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk speelt. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Meld u als u iets verdachts ziet of als de inzet van de politie ergens nodig is. Bel 0900-8844, of bij spoed 112. Anoniem melden van misdaad kan uiteraard