31dec

Ook komend jaar worden er van half mei tot half september elke zondagmiddag concerten gegeven in de Muziektent in het Apeldoornse Oranjepark. Evenementen in het park staan onder druk doordat omwonenden bezwaar maken daartegen vanwege de overlast. Maar volgens de stichting achter de zondagse optredens zijn er gesprekken geweest met omwonenden en leven de stichting

28dec

Wij ontvingen 23 december jl. onderstaand schrijven ter informatie: Geachte leden van Wijk- en Dorpsraden, Gelet op de actualiteit van dit onderwerp breng ik u graag op de hoogte van een wijziging in de APV, zoals die afgelopen donderdag door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze wijziging gaat heden in en is dus van kracht tijdens

12dec

Op zondag 20 december bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom bij Het Koetshuis. Graag heffen wij met u als bewoner van de Parkenbuurt het glas ter inleiding van een mooie Kerst en een succesvol 2016. Samen maken wij er een geweldige middag van. Vanaf januari zal elke laatste zondag van de maand Het Koetshuis geopend zijn vanaf