19jan

Wijkraad De Parken houdt de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners op 7 februari a.s. om 20.00 uur in Centrum Irene achter de Grote Kerk te Apeldoorn (zaal open 19.30 uur). Omdat drie bestuursleden aftreden heeft het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten. Dit is ook al aangekondigd in de ALV van 2 februari 2016. Inmiddels hebben zich