04apr

In het najaar starten grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en het wegdek. Jaarlijks voert de gemeente veel onderhoud uit aan wegen. Aansluitend op het verkeersbeleid is besloten om met name in woonstraten meer in te zetten op klinkerverharding. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Daarnaast wordt de riolering vervangen. Het “vuilwater”-riool