24jan

Jaarvergadering Wijkraad De Parken
3 februari 2015, 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Gebouw Irene bij de Grote Kerk

AGENDA

1. Welkom en opening door Dolf Sijbesma, voorzitter
2. Gastspreker: de heer J. de Boer van Vigilat
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de jaarvergadering d.d. 12 februari 2014 (gepubliceerd in het Parkenblad winter 2014)
5. Samenvoeging Wijkraad de Parken met De Vlijt en statutenwijziging.
6. Activiteiten 2014 (bestemmingsplan, evenementen Oranjepark, weide voor Marialust)
7. Speerpunten 2015
8. Financieel verslag 2014
9. Verslag kascommissie 2014 en benoeming kascommissie 2015
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aansluitend is er gelegenheid een drankje te nuttigen.