29jan

AGENDA jaarvergadering Wijkraad de Parken op 2 februari 2016

1 Opening en welkom door Dolf Sijbesma, voorzitter

2 Gastspreker: Gert Gillissen over de ontwikkelingen rond De Vlijt / Zwitsal-locatie

3 Ingekomen stukken en notulen van de vergadering van 03 februari 2015

4 Resultaten van de enquête over de hondenuitlaatplaats op de weide voor Marialust

5 Belangrijke onderwerpen in 2015

6 Speerpunten 2016

7 Financieel verslag 2015

8 Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie 2016

9 Rondvraag en sluiting

Aansluitend biedt de Wijkraad u een drankje en hapje aan.