25jan

Zoals aangegeven bij onze eerdere aankondiging op 20 januari jl. van onze Jaarvergadering 2019 op woensdag 20 februari om 20:00 uur, hierbij de definitieve agenda (PDF bestand).

Op de agenda staat onder andere de wijziging van de statuten van de vereniging. Hier kunt u alvast het concept van de statutenwijziging (PDF bestand) bekijken. Voor alle volledigheid kunt u hier ook de notulen van de Jaarvergadering 2018 (PDF bestand) terugvinden.

U bent welkom vanaf 19:30 uur bij Centrum Irene achter de Grote Kerk. Alvast tot ziens op woensdag 20 februari.