11feb

Er is voor De Parken 7 dagen per week gedurende 24 uur een AED (automatische externe defibrillator) beschikbaar.

De AED hangt aan de kerk Koningshof (hoek Wilhelminapark-Generaal van Heutszlaan), rechts van de ingang aan de buitenmuur en beveiligd met een pincode.

De AED is kosteloos ter beschikking gesteld door de kerkelijke gemeente en aangemeld bij de meldkamer Ambulance (MKA). Zodra iemand in de wijk 112 belt vanwege een bewusteloos slachtoffer met mogelijke hartstilstand, zal een burgerhulpverlener (iemand die een reanimatiecursus heeft gevolgd en zich heeft aangemeld bij STAN, voormalig Hartveilig Wonen en Hartslag Nu) naar de AED gestuurd worden, deze krijgt de pincode om de AED uit de kast te halen en gaat dan naar het slachtoffer.

Andere burgerhulpverleners worden al direct na de melding naar het slachtoffer gestuurd om te beginnen met BLS (basisreanimatie). De nieuwe AED is volgens de geldende normen voldoende om in de hele wijk reanimatiehulp te verlenen.

Naast deze 24/7 beschikbare AED zijn er in de wijk bij scholen en bedrijven AED’s beschikbaar gedurende de openingstijden van deze scholen en bedrijven; deze zijn ook aangemeld bij de MKA.

U begrijpt: hoe meer burgerhulpverleners hoe beter: u kunt zich daarvoor aanmelden via de projectgroep AED de Parken, k.h.m.swart@chello.nl. Ook voor nadere algemene informatie over de AED kunt u via dit mailadres met de projectgroep contact opnemen.