13feb

De WhatsApp-groepen in De Parken zijn de laatste tijd uitgebreid met de Graaf van Lijndenlaan, de Frisolaan en de Vijverlaan e.o. Inmiddels is er een netwerk van 11 beheerders, dat regelmatig overleg heeft met elkaar, met de wijkagent en de wijkmanager. Op veel plaatsen in de wijk kunt u de ‘Attentie Buurtpreventie’-borden al aantreffen.
Nog geen WhatsApp-groep in uw straat? Neem het initiatief hiervoor en sluit u aan bij ons netwerk.
Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen.