Contact: info@deparken.nl

Bomen in De Parken

Wijk in het groen

Het karakter van De Parken wordt voornamelijk bepaald door de samenhang tussen de architectuur van de woningen en de aanwezigheid van veel oude bomen, zowel op particulier terrein als in de parken en langs de wegen. Veel bomen zijn aangeplant rond het einde van de negentiende eeuw, en zijn inmiddels ruim honderd jaar oud.

Inventarisatie

Alle bijzondere bomen op zowel gemeentelijk terrein als particulier terrein zijn geïnventariseerd. Gegevens als soort, standplaats, leeftijd en conditie zijn bekend. Voor deze bomen wordt alleen een kapvergunning verleend als daarvoor een zwaarwegende reden is, zoals een slechte boom. Bomen met ernstige schimmelaantasting aan de stamvoet en wortels zijn dan gevaarlijk voor de omgeving. Ook de bomen die (nog) niet de status van bijzondere boom hebben, kunnen belangrijk zijn voor het karakter van de buurt. Bij de beoordeling van kapvergunningsaanvragen uit De Parken wordt daarop altijd extra gelet. Daarnaast heeft de afdeling Groen aan de bomen een ruimtelijke prioriteit toegekend. De ruimtelijke prioriteit van bomen is ingedeeld in een hoofdstructuur (wijkniveau) en een secundaire structuur (buurtniveau). De diverse parken zijn van belang op stedelijk niveau.

Bijzondere bomen

De afdeling Groen van de gemeente heeft een lijst gemaakt van de bijzondere bomen in De Parken. Hierbij is per straat vermeld of het gaat om een bijzondere boom van de gemeente of om een bijzondere boom van een particulier. Daarnaast is opgenomen welke soort boom het betreft en het aantal. Klik hier als u de bomenlijst wilt bekijken.

Lees hier onder meer over:

Bomen op wijkniveau
In De Parken vinden we bomen op wijkniveau langs de grote doorgaande lanen. Zo staan aan de Generaal van Heutszlaan moeraseiken, aan de Van Hasseltlaan zomereiken en acacia’s, aan de Jhr.mr. G.W. Molleruslaan rode en groene esdoorns en aan de Koninginnelaan linden. Naast de vier parken neemt het Emmaplein een centraal punt in De Parken in, waarop een paar mooie lanen uitkomen: de Prins Mauritslaan met grote beuken en zomereiken en enkele moseiken, de Emmalaan met de bolacacia’s en de Anna Paulownalaan met zomereiken. Bijzonder is de Canadalaan, en wel het deel vanaf het Wilhelminapark tot aan de Kerklaan. De Canadalaan met de fraaie haagbeuken in fastigiaatvorm (zuilvorm) is gericht op het Verzetsstrijderspark en de Villa Marialust.
De hierboven genoemde lanen fungeren allemaal op wijkniveau en zijn dus voor de boomstructuren de belangrijkste dragers van de hele Parkenwijk. In grote lijnen komt het erop neer dat in deze lanen bomen van de eerste grootte staan, dat wil zeggen: bomen die hoger kunnen worden dan zestien meter.

Parken en groenelementen
De naam van de wijk geeft het al aan: parken vormen een wezenlijk onderdeel van de wijk. Het Oranjepark, Wilhelminapark en Prinsenpark zijn ingericht naar voor­beeld van de destijds populaire late Engelse landschapsstijl met langgerekte gebogen vijvers, bruggetjes, slingerende paden en grasvelden. De bomen die er nu staan, stammen merendeels nog uit de tijd van de aanleg van de parken.

Het groene karakter van de wijk wordt ook bepaald door de ruime tuinen rondom de villa’s en de laanbeplantingen. Veel lanen hebben een eigen gezicht dankzij de keuze voor verschillende boomsoorten die qua hoogte en kruinom­vang aangepast lijken te zijn aan het profiel van de straat. Zo staan er overwegend meelbessen in de Burg. Tutein Noltheniuslaan, paardekastanjes in de Kastanjelaan en acacia’s in de Emmalaan.


Bomen op buurtniveau
De doorgaande lanen zijn verbonden met kortere lanen. Hier staan over het algemeen kleinere bomen, bijvoorbeeld meidoorns aan de Bas Backerlaan, bolaciaca’s aan de Generaal van Swietenlaan en meelbessen aan de Burg. Tutein Noltheniuslaan. Maar er zijn ook enkele lanen met een zwaar kaliber bomen bijvoorbeeld de Kastanjelaan met de witbloeiende paardekastanjes De huidige grote oude bomen zijn aangeplant in een periode dat er voor de wortels van de bomen nog voldoende mogelijkheden waren om te groeien. De bomen die ruim in het groen staan, hebben nog steeds een hoge levensverwachting. Onder de grond van de trottoirs is in de loop der jaren echter een dicht netwerk van kabels en leidingen ontstaan, waar wortels bijna geen ruimte meer hebben. Daardoor hebben nieuw aangeplante bomen in de klassiek ingerichte groeiplaatsen in de verharding slechts een levensverwachting van ongeveer 35 jaar. Om in de toekomst ook op die plaatsen de bomenstructuur op peil te houden zullen forse investeringen nodig zijn om speciale ondergrondse groeiplaatsen te realiseren.

In 2003 zijn de laanstucturen in De Parken gecontroleerd. In de daaropvolgende winterperiode zijn vijftig nieuwe bomen geplant op plaatsen waar in het verleden bomen waren gekapt maar niet vervangen. Sindsdien worden bomen die gekapt worden, steeds vervangen door jonge bomen. Veel van de oude bomen hebben inmiddels een leeftijd waarop hun kwaliteit vermindert. Verspreid over een groot aantal jaren zullen deze bomen vervangen moeten worden. De gemiddelde leeftijd van de bomen zal daardoor de komende jaren dalen. Het karakter van de wijk zal daarmee veranderen van een wijk met vooral oude bomen naar een wijk met bomen van verschillende leeftijden.

Back To Top