Contact: info@deparken.nl

Duurzame Parken

Initiatiefgroep Duurzame Parken

Apeldoorn heeft grote duurzame ambities; de gemeente heeft de wijk De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijken van de Toekomst. Het is een uitdaging om juist deze wijk uit te nodigen mee te doen aan de noodzakelijke energietransitie.

De door de gemeente benoemde energieregisseur (Albert van Dam) heeft met deA (Michael Boddeke), de duurzame energiecoöperatie in Apeldoorn, bewoners in de wijk benaderd. Het gevolg is dat er een actieve groep bewoners is, die samen met Albert van Dam en Michael Boddeke Initiatiefgroep Duurzame Parken vormt.

Als bestuur van wijkraad De Parken zullen wij de activiteiten van Initiatiefgroep met u delen via onze media waaronder deze website. 

Doelen van Initiatiefgroep Duurzame Parken

In 2018 heeft Initiatiefgroep Duurzame Parken een aantal doelen vastgesteld en een aanpak die door 70 bewoners is ondersteund.

Over 25 jaar – Missie geslaagd

Het einddoel is om binnen één generatie (25 jaar) in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken voor wonen, werken en verplaatsen. Alle stroom die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt, ook die voor het ‘tanken’ van onze auto’s. En alle gebouwen in onze wijk verwarmen we dan niet meer met aardgas.

Over 3 jaar - Verbonden door duurzame energie

We starten met het isoleren van onze huizen. Dat is verstandig en noodzakelijk want alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken en daarnaast zorgt besparen voor een lagere energierekening, meer comfort en een beter energielabel.

Het isoleren van onze woningen gaan we gezamenlijk aanpakken omdat we geloven dat je samen veel meer bereikt. Dat doen we door elkaar te helpen door inzichten en ervaringen te delen over het isoleren van oude huizen. Naast energie besparen is ons isolatieprogramma ook een geweldige manier om elkaar te ontmoeten en ons te verbinden met het thema. Zo wordt een eerste stap gezet op weg naar woningen met een energielabel B of C.

Het resultaat na 3 jaar is dat ons gezamenlijke energieverbruik (gas en stroom) met minimaal 9% is afgenomen t.o.v. 2018.

Over 10 jaar – Onze toekomstige warmtevoorziening is beschikbaar

Onze grootste opgave is om een alternatief te vinden voor onze huidige warmtevoorziening die bijna volledig gebruikmaakt van aardgas. Er zijn alternatieven waarvan we de geschiktheid voor onze wijk stuk voor stuk gaan onderzoeken. En voor alle alternatieven geldt dat we uitgaan van goed geïsoleerde huizen met een energielabel B of C. Gelet op de huidige situatie van onze wijk, gaan we ook heel nadrukkelijk bekijken in hoeverre de huidige gasinfrastructuur in onze wijk kansen biedt. We denken daarbij aan de inzet van duurzaam gas.

Wat het alternatief voor aardgas voor onze wijk moet worden, dat willen we binnen twee jaar met elkaar bepalen. Het zal duidelijk zijn dat dit alternatief niet direct beschikbaar is, daar nemen we 10 jaar de tijd voor. Als dat lukt dan hebben we over 10 jaar een alternatief voor aardgas. En ondertussen zitten we niet stil en hebben we ons gasgebruik met minimaal 25% verminderd ten opzichte van 2018.

We gaan in 10 jaar ook ons stroomgebruik volledig duurzaam maken. Dit doen we allereerst door waar mogelijk in onze wijk de stroom zelf op te wekken. En wat we dan nog te kort komen gaan we in de omgeving van onze wijk opwekken.

 

Parkenblad Energiespecials

Het Parkenblad heeft in het najaar van 2018, 2019 en 2020 een Energiespecial uitgebracht, die u over de voortgang van de energietransitie in onze wijk informeert. Deze speciale editie is een coproductie van de redactie van het Parkenblad en Initiatiefgroep Duurzame Parken. Deze energiespecials (Parkenblad Special 2018, 2019 en 2020) kunt u bekijken onder het menu Het Parkenblad op deze website.

 

We doen dit als bewoners niet alleen

Deze aanpak voor de Parken wordt ondersteund door de gemeente Apeldoorn met de inzet van een energieregisseur en een opdracht aan deA. Ook de kennis en ideeën uit landelijke ontwikkelingen worden meegenomen.

Back To Top