Contact: info@deparken.nl

Statistische gegevens

Weet waar je woont

Statistische informatie over de wijk De Parken is bijeengebracht in het boekje ‘Apeldoorn in Cijfers’, dat via de gemeentelijke website ook digitaal beschikbaar is. ‘Apeldoorn in Cijfers’ is een belangrijke informatiebron voor beleidsmedewerkers, bestuurders, raadsleden, leden van dorps- en wijkraden, maar ook voor burgers die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de gemeente of van hun eigen buurt. De hoofdonderwerpen zijn: bevolking, woningen, onderwijs, inkomen & werk.

Oppervlakte in km2 = 0,959
Inwoners per km2 = 2.380
Aantal woningen = 905
Aandeel koopwoningen = 95%
Woningen per km2 = 944
Aantal inwoners= 2270
Aandeel vrouwen = 49,5%

Leeftijden

0 tot 17 jarigen
23%
18 tot 24 jarigen
7%
25 tot 39 jarigen
12%
40 tot 64 jarigen
39%
65+
17%

Back To Top