Vanaf maandag 7 september zal de weide voor Marialust tijdens een proefperiode van vijf maanden gebruikt worden als losloopplek voor honden. In deze proef werken bewoners, wijkraad en gemeente nauw samen. Leest u even mee?

 

Wat is de aanleiding?

 • untitled-2Zoals u weet, grazen er al een tijdje geen schapen meer op de weide van Marialust. En lange tijd gebeurde daar niets – of in ieder geval niets zichtbaars. Achter de schermen was de wijkraad met de gemeente in overleg om er een wandelgebied van te maken met de nodige (al dan niet gesponsorde) ‘aankleding’, maar de uitvoering van die plannen liet op zich wachten.
 • Intussen werd het terrein ‘ontdekt’ door hondenbezitters in onze wijk. Zeker toen in het najaar van 2014 drie nieuwe, goed afsluitbare toegangspoorten in het hek verschenen. Van lieverlee kwamen steeds meer hondenbezitters op het idee om op dat omheinde terrein hun hond veilig los te laten lopen en te laten spelen met andere honden. Zo ontstond spontaan een hondenlosloopplek – en daarmee ook een plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten (sociale cohesie).
 • Totdat een onduidelijke situatie ontstond toen bij de toegangspoorten borden verschenen met de tekst: ‘Geen hondenuitlaat’ – met daarbij een pictogram van een hond aan een lijn (d.w.z. aangelijnd mag wel). Dat was voor een groepje wijkbewoners de directe aanleiding om in gesprek te gaan met de wijkraad en de gemeente.

 

Wat zijn de feiten?

In de gesprekken die sindsdien zijn gevoerd, is o.a. het volgende naar voren gekomen:

 • De gemeente is eigenaar van de weide van Marialust.
 • De gemeente en/of de wijkraad waren al enige tijd in gesprek over het gebruik en de inrichting van het terrein (zonder overigens aan de wijkbewoners te vragen wat zij graag zouden willen), maar dit tot nu toe zonder concreet resultaat.
 • Het gebruik en de inrichting van deze weide kent bepaalde beperkingen vanwege het feit dat deze plek onderdeel uitmaakt van een rijksbeschermd stadsgezicht (cultuurhistorische waarde).
 • Het bewonersgroepje heeft een steekproef gehouden in zes straten, verspreid over de wijk. Hieruit is gebleken dat een overgrote meerderheid (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) geen bezwaar hebben als de weide als hondenlosloopplek wordt gebruikt.

 

Wat houdt de proef in?

 • Besloten is om de weide van maandag 7 september 2015 tot maandag 1 maart 2016 bij wijze van proef als hondenlosloopplek te laten gebruiken (met de nodige spelregels, zie hieronder).
 • Tijdens de proefperiode kunnen uiteraard ook anderen de weide gebruiken om te wandelen, spelen, e.d.
 • Ook kan in genoemde periode de weide door de wijkraad gebruikt worden zoals voorheen; wel kan het terrein dan eventueel tijdelijk worden afgesloten.
 • Aan het eind van de periode zullen wijkbewoners in een enquête gevraagd worden naar hun ervaringen en hun mening.
 • Op de jaarvergadering van medio februari 2016 zal de wijkraad de enquêteresultaten bespreken en de proef met de bewoners evalueren. Daarna neemt de gemeente een definitief besluit.

N.B. Overigens zal de gemeente bij een eventuele geslaagde proef de weide niet zomaar als officiële hondenuitlaatplaats (HUP) bestempelen. Er bestaan in de nabijheid namelijk al twee HUP’s (Prinsenpark en Grift) en de gemeente houdt vast aan twee HUP’s in het betreffende gebied.

 

Wat zijn de spelregels?

 • Honden mogen loslopen op de weide. Hondenbezitters moeten zelf de uitwerpselen van hun hond opruimen en afvoeren.
 • De toezichthouders van de gemeente zijn hiervan op de hoogte en zullen het loslopen gedogen.
 • De gemeente gaat ervan uit dat er geen hondenuitwerpselen in de weide achterblijven of liggen. Dit zal regelmatig worden gecontroleerd.
 • Er komt een afvalbak bij een van de hekken te staan (tegenover het Prinsenpark).
 • Bezoekers van de weide spreken elkaar aan op het achterlaten van afval/uitwerpselen.