09jun

Op 10 juni 2014 is in Apeldoorn de klusaanhanger “Het Reintje” geïntroduceerd. De wijkraad heeft deze aanhanger voor 5 juli a.s. (u weet wel: buurtklusdag op de weide voor Marialust !) gereserveerd  Ook de bewoners van de Parken kunnen de aanhanger reserveren om met een groep(je) bewoners extra netheidsonderhoud uit te voeren in hun buurt.

In deze klusaanhanger ligt gereedschap voor diverse groenwerkzaamheden en het opruimen van zwerfvuil in de openbare ruimte.
Het is niet de bedoeling dat de aanhanger wordt ingezet bij bedrijven, stichtingen en particulieren.

De aanhanger is telefonisch of via email te reserveren via rein@apeldoorn.nl of via 055-5805411.

De betreffende wijkbeheerder wordt daarna tijdig op de hoogte gebracht. Hij verzorgt het brengen en ophalen van de aanhanger (inclusief afval).

Onze wijkraad ondersteunt dit initiatief van harte en hoopt dat het in een behoefte voorziet en een succes gaat worden.
Aan ons zal het niet liggen. Hopelijk zien wij ook u op 5 juli  a.s.