10feb

Het Hondenbeleid is een punt van bespreking van de gemeente met de wijkraden. Dit omdat kennelijk (nog) niet alle hondenbezitters op de hoogte zijn van de regels rond uitlaatplaatsen en het los laten lopen van honden. Daarom vond op 27 januari jl. een denksessie plaats tussen de wijkraden en de Gemeente. In deze sessie is een inventarisatie gemaakt van de overlast die uitwerpselen van honden geven. De daarna gevormde klankbordgroep gaat de komende maanden aan de slag op tot een of meer oplossingen te komen.
Vooruitlopend hierop verwijst de Wijkraad naar de site www.apeldoorn.nl/hondenuitlaatplaats. Het Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Apeldoorn houdt toezicht op handhaving van de regels rond de HUP, maar de Wijkraad heeft er alle vertrouwen in dat de Parkenbewoner zelf de verantwoordelijkheid neemt voor goed hondengedrag.