03feb

Uw bestuur vindt dat alle wijkbewoners van De Parken onze jaarvergadering moeten kunnen bezoeken.

We hoopten tot voor kort dat dat nog, eventueel digitaal, zou lukken op de geplande datum van 17 februari, maar we hebben inmiddels besloten om de jaarvergadering op te schuiven naar woensdag 30 juni.

De grote boosdoener is nog steeds het coronavirus. We weten weliswaar nu nog niet zeker hoe de situatie per 17 februari is, maar ook voor digitaal vergaderen is een minimale voorbereidingstijd nodig. Bij een dergelijke vergadering zou het bestuur samen met een aantal technici in één ruimte aanwezig zijn om die bijeenkomst goed te laten verlopen. Helaas is ook dat niet mogelijk vanwege de strengere maatregelen én de avondklok. Vandaar ons besluit om de vergadering uit te stellen. Het voordeel daarvan is ook, dat we elkaar dan weer ‘live’ kunnen zien en spreken.

Alle geagendeerde onderwerpen worden op de vergadering in juni behandeld, ook het financieel verslag. Omdat er aan het indienen van het jaarverslag bij de gemeente termijnen verbonden zijn, heeft de penningmeester die stukken al klaar gemaakt, aan de kascommissie voorgelegd en bij de gemeente ingediend. U krijgt de rekening en verantwoording daarvan tijdens de vergadering in juni gepresenteerd en kunt daar dan uiteraard vragen over stellen en/of op reageren.