15jan

Wijkraad De Parken – Jaarvergadering 2015

Wijkraad De Parken houdt de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners op 3 februari a.s. om 20.00 uur in Centrum Irene achter de Grote Kerk te Apeldoorn (zaal open 19.30 uur).
Als bijzonder onderwerp staat de samenvoeging van Wijkraad De Parken met De Vlijt op de agenda. Verder zijn onderwerpen als de activiteiten over het afgelopen jaar, de speerpunten voor 2015 en het financieel verslag 2014 geagendeerd.
De gastspreker is de heer J. de Boer van het bedrijf Vigilat. Hij licht de mogelijkheden toe t.a.v. beveiliging, zowel individueel als collectief.