25jun

Hier onder de tekst die vanuit de politie, team Apeldoorn, over bovengenoemd probleem is gecommuniceerd.

“Het afgelopen jaar is er door de leerlingen van de KSG overlast veroorzaakt door het van zich af gooien van afval in de wijk De Parken. Het gaat hierbij om sigaretten, blikjes, verpakkingen e.d. De beste oplossing blijkt toch altijd nog om de leerlingen zelf aan te spreken op hun gedrag. De politie wil de bewoners rondom de KSG benadrukken dat het zeker zin heeft om te melden dat er afval op de grond wordt gegooid. Dit kan door 0900-8844 te bellen. Wanneer u dit vervelend vindt kunt u ook een mail doen naar erik.bronk@politie.nl of de plaatsvervangend wijkagent Jan Willem Jansen jan.willem.jansen@politie.nl. De afgelopen periode zijn er door de politie en de THOR controles geweest en er zal in de aankomende periode (vooral het begin van het nieuwe schooljaar) door de KSG meerdere zaken ondernomen worden hieromtrent.”