14feb

Eerder hebben wij een aankondiging gedaan voor onze Jaarvergadering op woensdag 20 februari om 20:00 uur.

Op de toenmalige genoemde agenda staat de wijziging van het ontwerp akte algehele statutenwijziging van de vereniging. In het aanvankelijk op de site geplaatste ontwerp hebben wij toch (helaas) nog wat onjuistheden in de tekst vastgesteld. Een ter zake deskundige buurtbewoner heeft daarnaast, na lezing van de tekst op de site, geattendeerd op formuleringen, die anders zouden moeten luiden.

Daarom attenderen wij u graag op de nieuwe agenda (PDF bestand) en op de aangepaste versie van de ontwerp akte algehele statutenwijziging van de vereniging (PDF bestand).

U bent welkom vanaf 19:30 uur bij Centrum Irene achter de Grote Kerk. Alvast tot ziens op woensdag 20 februari.