16feb

De data voor het jaarlijkse Parkenfeest zijn bekend:

31 augustus: 17.30 uur Parkenborrel in de ronde tent
01 september: feest met kermisattracties voor klein en hen die nog wel eens klein willen zijn.

Wij starten binnenkort met de invulling van het programma, uiteraard is uw input heel welkom.
Coosje Wesselink
info@deparken.nl