04apr

In het najaar starten grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en het wegdek. Jaarlijks voert de gemeente veel onderhoud uit aan wegen. Aansluitend op het verkeersbeleid is besloten om met name in woonstraten meer in te zetten op klinkerverharding. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Daarnaast wordt de riolering vervangen. Het “vuilwater”-riool (het bestaande riool in uw wijk) wordt vervangen. Daarnaast wordt er een “hemelwater”-infiltratieriool aangelegd, zodat dit schone water direct kan infiltreren in de grond. Overtollig water wordt afgevoerd naar de vijvers. Lees meer over de werkzaamheden op de speciale site van de gemeente Apeldoorn.

Film

Bekijk de film met uitleg van ontwerper Jan Albert van Buuren over de aandachtspunten en keuzes in uw wijk. De film is gemaakt voor de informatieavond van 31 januari 2017.

Planning

Het werk in uw wijk is gefaseerd in 6 jaar: van 2017 tot en met 2022. Download hier de faseringskaart. Op de kaart ziet u de fasering van het werk. In 2017 wordt gestart met de groene wegen. In 2018 volgen de gele wegen. Vanaf 2019 volgen de andere fases.
In de volgorde van het werk wordt gekeken naar de kwaliteit van de weg (de slechtste wegen eerst), maar ook naar een logische volgorde in het onderhoud aan het rioleringsstelsel. Het kan daarom op het eerste oog vreemd overkomen dat het werk in bepaalde straten ‘opgeknipt’ is. De reden daarvoor bevindt zich onder de grond, in het rioleringsstelsel.
In vervolg op de algemene start informatieavond van 31 januari, volgen specifieke communicatiemomenten per fase. De bewoners van fase 1 – deel Emmalaan, Wilhelminapark en Generaal van Heutszlaan (van Laan van Kerschoten tot iets voorbij de Tutein Noltheniuslaan) worden eind juni uitgenodigd voor een inloopavond. Op deze avond heeft u volop de gelegenheid om met de projectleider en vakspecialisten op het gebied van verkeer, ontwerp en groen in gesprek te gaan. Ook de aannemer van het werk is dan bekend. Hij zal aanwezig zijn en een gespecificeerde planning met u doornemen.

Vragen en antwoorden
Alle vragen die gesteld zijn, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens de informatieavond, hebben wij verzameld en van antwoorden voorzien. Bekijk de vragen en antwoorden hier.

 

Bovenstaande informatie is afkomstig van de Gemeente Apeldoorn, met betrekking tot dit onderwerp bereikbaar op deparken@apeldoorn.nl

Voor actueel nieuws:
https://www.apeldoorn.nl/werkzaamheden-de-parken