Contact: info@deparken.nl

Wijkraad De Parken

Wijkraad De Parken is in 1976 als vereniging opgericht om de belangen van de bewoners van de wijk De Parken gezamenlijk te kunnen behartigen. Enkele jaren na de oprichting van de vereniging heeft de gemeente per wijk een wijkraad ingesteld om als aanspreekpunt te fungeren voor bewoners en gemeente. Voor de wijk De Parken is toen besloten, dat de bestaande wijkvereniging zou opgaan in de wijkraad. Het bestuur van de wijkvereniging fungeert ook als bestuur van de wijkraad. Eenmaal per jaar vindt de jaarvergadering plaats van wijkraad en wijkbewoners.

Statuten

> Statuten

Speerpunten

Er zijn vijf speerpunten die richtingbepalend zijn voor de wijkraad:

1. communicatie
2. sociale betrokkenheid
3. verkeer
4. schone leefomgeving
5. veiligheid

Contact

Ingrid Kortenhoff 
E-mail: info@deparken.nl
Back To Top