Buurtpreventie

BuurtWhatsApp: moderne variant van de buurtwacht

In onze wijk is een BuurtWhatsApp-netwerk actief met als enig onderwerp de veiligheid van bewoners en hun directe woonomgeving. Via dit netwerk kunnen buurtbewoners elkaar snel en eenvoudig attenderen op verdachte en alarmerende situaties. Dit netwerk is dus niet bedoeld voor het uitwisselen van andere onderwerpen, zoals verloren huisdieren of voorwerpen. Daar zijn vaak zogenaamde sociale buurtapps voor ingericht. Inmiddels zijn in onze wijk 26 straatgroepen actief  die aan elkaar gekoppeld zijn.

Informatie?

Wil je weten of er in jouw straat een WhatsAppgroep is, of wil je die opzetten?

Hoe werkt het?

Op het moment dat iemand iets verdachts signaleert, wordt dit via de Veiligheids-WhatsAppgroep van deze straat gedeeld. In die groep zitten ook de beheerders van omliggende Veiligheids-WhatsAppgroepen. Zij kunnen daardoor berichten die ook voor hun straat interessant zijn,  snel doorgeven binnen hun eigen groep. Sommige groepen zijn vanwege hun ligging gelinkt aan straten buiten De Parken. Ondertussen kan  de melder diverse acties ondernemen, zoals het inlichten van de politie.

Wat moet je doen bij het zien van iets verdachts?

Ga zelf geen politiewerk doen. Er zijn namelijk met de wijkagent al afspraken gemaakt. Bij het zien van een verdachte situatie/persoon, kun je wel de volgende stappen doorlopen (SAAR):

S = Signaleer

A = Alarmeer zo nodig via 112 of via 0900-8844 bij niet-spoedeisende zaken

A = Zet een app in de Veiligheids-groepsapp

R = Reageer, bijv. door contact te maken met de verdachte persoon, zodat die weet dat die gezien is.

En verder:

  • Laat in je WhatsApp-bericht weten als de politie geïnformeerd is.
  • Vermeld de straat, waar je de verdachte situatie hebt gezien.
  • Als je een verdacht persoon aanspreekt let dan op je taalgebruik en op je toon.
  • Noteer een signalement: geslacht, huidskleur, lengte e.d. Denk bij voertuigen aan kleur, merk, type en kenteken.
  • Bedenk dat een foto maken/versturen alleen mag voor de opsporing door de politie, dus niet onderling  mag worden gedeeld. En pas op: een foto maken kan agressie opwekken.
  • Ook de wijkagent is via het algemene nummer bereikbaar, bijvoorbeeld als je eerst wilt overleggen. Het is belangrijk voor iedereen dat we als bewoners zelf geen risico’s nemen.