01aug
29jan

Op 13 februari vindt onze jaarvergadering plaats in Centrum Irene achter de Grote Kerk. U bent welkom vanaf 20.00 uur. Hier kunt u alvast de agenda downloaden (PDF). Tot ziens op dinsdag 13 februari.

31aug

Deze slang lag op de groenstrook tussen het trottoir en de straat in de Tutein Noltheniuslaan. Helaas leefde hij niet meer. Hoe die daar gekomen is en wat de oorzaak van zijn/haar overlijden is kon niet worden vastgesteld. Op verzoek is de politie langsgekomen die het diertje (ca 70 cm) in een papieren zak heeft

30aug

Kleurrijk

  • 0 Comments

De beplanting in het perk van het Verzetstrijderspark, en ook de beplanting in de perken van Wilhelminapark en Prinsenpark, is betaald door Wijkraad de Parken. Vrolijk gebaar, toch?

30aug

Om ons te helpen bij de opbouw van de klimwand op 2 september a.s. zoekt de Wijkraad vier, vijf stoere mannen. Tijdstip: 09.00 uur. Om de klimmers te begeleiden is nog één begeleider nodig. Er zijn twee begeleiders aanwezig van de leverancier van de klimwand, met een derde begeleider kan ook de 3e zijde van

01aug

De jaarlijkse Parkenborrel en het jaarlijkse Parkenfeest vinden plaats op respectievelijk 1 en 2 september a.s. En net als vorig jaar is het feestterrein het terrein naast de villa Marialust. Ook wordt er een antiekmarkt georganiseerd door Anne Kuijpers, zij is te bereiken via info@deparken.nl. Meer informatie volgt in de zomereditie van het Parkenblad (eind

04apr

In het najaar starten grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de riolering en het wegdek. Jaarlijks voert de gemeente veel onderhoud uit aan wegen. Aansluitend op het verkeersbeleid is besloten om met name in woonstraten meer in te zetten op klinkerverharding. In De Parken worden de asfalt- en betonwegen vervangen door gebakken klinkers. Daarnaast wordt de riolering vervangen. Het “vuilwater”-riool

21feb

Op de informatieavond hebben wij u uitgebreid toegelicht hoe we in het werk zorgvuldig omgaan met de karakteristieke bomen in uw wijk. Binnenkort vertelt specialist Ernst Jan Mulderij er meer over in een korte film. Toch wordt er binnenkort al gekapt in uw wijk. Dit staat geheel los van ‘ons project’. De eenheid Beheer en

19jan

Wijkraad De Parken houdt de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners op 7 februari a.s. om 20.00 uur in Centrum Irene achter de Grote Kerk te Apeldoorn (zaal open 19.30 uur). Omdat drie bestuursleden aftreden heeft het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten. Dit is ook al aangekondigd in de ALV van 2 februari 2016. Inmiddels hebben zich

26nov

Tot morgen. Van 16.00 tot 19.00 uur bent u welkom.