Bestuur

Vereniging De Parken

Vereniging De Parken

De Vereniging De Parken is in 1976 opgericht door een aantal particulieren om de belangen van de bewoners van de wijk De Parken gezamenlijk te kunnen behartigen.

In 1999 heeft de gemeente Apeldoorn per wijk een wijkraad ingesteld om als aanspreekpunt te fungeren voor bewoners en gemeente. De Vereniging De Parken heeft vanaf dat moment tot en met december 2020 de functie “wijkraad” uitgeoefend.

Eenmaal per jaar vindt de jaarvergadering plaats van de Vereniging De Parken.

Bestuur

Deze wijkbewoners vormen het bestuur van de Vereniging De Parken:

  • Dolf Sijbesma, voorzitter
  • Peter de Jong, vice-voorzitter
  • Ingrid Kortenhoff, secretaris
  • Marcel Bosch, penningmeester
  • Richard Berkhoff, bestuurslid

Speerpunten

Er zijn vijf speerpunten die richtingbepalend zijn voor het bestuur:

  1. communicatie
  2. sociale betrokkenheid
  3. verkeer
  4. schone leefomgeving
  5. veiligheid

Statuten en Verslagen

Statuten